Sản phẩm

77/17 đường số 46, P Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức
Sản phẩm

Combo 3 : Bò - Hàu phô mai (phần nhỏ)

Liên hệ

Combo 3 : Bò - Hàu phô mai (phần nhỏ)

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÒ NÉ SỐ 1

Liên hệ

BÒ NÉ SỐ 1

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÒ NÉ SỐ 2

Liên hệ

BÒ NÉ SỐ 2

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÒ NÉ SỐ 3

Liên hệ

BÒ NÉ SỐ 3

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÒ NÉ SỐ 4

Liên hệ

BÒ NÉ SỐ 4

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÒ NÉ SỐ 5

Liên hệ

BÒ NÉ SỐ 5

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÒ NÉ SỐ 6

Liên hệ

BÒ NÉ SỐ 6

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÒ NÉ SỐ 7

Liên hệ

BÒ NÉ SỐ 7

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÒ NÉ SỐ 8

Liên hệ

BÒ NÉ SỐ 8

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÒ NÉ SỐ 9

Liên hệ

BÒ NÉ SỐ 9

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Ốp la 6 món

Liên hệ

Ốp la 6 món

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Bò né 3 ngon đặc biệt

Liên hệ

Bò né 3 ngon đặc biệt

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Hàu trứng né phô mai

Liên hệ

Hàu trứng né phô mai

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Hàu trứng né

Liên hệ

Hàu trứng né

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Hàu trứng né phô mai xúc xích

Liên hệ

Hàu trứng né phô mai xúc xích

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Combo 1 : Bò - Hàu phô mai

Liên hệ

Combo 1 : Bò - Hàu phô mai

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Hàu trứng né phần lớn

Liên hệ

Hàu trứng né phần lớn

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Combo 2: Bò - Phô mai

Liên hệ

Combo 2: Bò - Phô mai

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Combo 4: Bò - Hàu hải sản

Liên hệ

Combo 4: Bò - Hàu hải sản

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Phần nhỏ (2-3 người)

Liên hệ

Phần nhỏ (2-3 người)

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Zalo
Hotline